Πρόεδρος: Γιώργος Χατζηλιάδης
Αντιπρόεδρος: Νίκος Κατσαπρακάκης
Γεν. Γραμματέας: Γιώργος Τζιμέας
Ταμίας: Γιάννης Καραμαντζιάνης
Μέλη: Γιώργος Δεβελέκος, Κώστας Μανωλόπουλος, Διονύσης Σαμουρίδης


Ειδ. Γραμματέας: Σπύρος Τσαβαλάς

Έφοροι βόλεϊ: Στέλιος Μανταίος, Μαρία Γιάννου, Διονύσης Σαμουρίδης, Γιώργος Κουρούμαλης, Νίκος Στυλιανέσης, Απόστολος Χατζηλιάδης 

Εφοροι πινγκ-πονγκ: Γιώργος Δεβελέκος, Κώστας Μανωλόπουλος

Εκπρόσωποι Ε.Φ.Ο.Επ.Α.: Γιάννης Καραμαντζιάνης, αναπληρωτής Νίκος Κατσαπρακάκης
Εκπρόσωποι Ε.Ο.Π.Ε.: Γιώργος Τζιμέας, αναπληρώτρια Μαρία Γιάννου
Εκπρόσωποι Ε.Σ.Π.Α.Α.Α.: Στέλιος Μανταίος, αναπληρωτής Διονύσης Σαμουρίδης