Άθληση χωρίς όρια ηλικίας

Η Γ΄ φάση άρσης των περιορισμών στην αθλητική δραστηριότητα ξεκίνησε τη Δευτέρα 1η Ιουνίου2020. Σε αυτή τη φάση επιτρέπεται  η προσέλευση στις οργανωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις αθλητών και αθλουμένων όλων των ηλικιών. Αθλητές/τριες κάτω των 13 ετών οι οποίοι/ες είναι εγγεγραμμένοι/ες σε σωματεία και έχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας, συμπληρώνουν το ιατρικό ιστορικό και προσκομίζουν σχετική ιατρική βεβαίωση ότι […]