Τακτική Γενική Συνέλευση

Καλούνται όλα τα μέλη της Α.Ε. «ΑΘΗΝΑ» Μαγκουφάνας 2004 σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στις 28 Ιανουαρίου 2017, ημέρα