Πρόσκληση μελών σε τακτική γενική συνέλευση

Καλούνται όλα τα μέλη της Α.Ε. «ΑΘΗΝΑ» Μαγκουφάνας 2004 σε  Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στις 14 Μαΐου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 στα γραφεία του συλλόγου μας, που βρίσκονται