Τακτική γενική συνέλευση

Καλούνται όλα τα μέλη της Α.Ε. «ΑΘΗΝΑ» Μαγκουφάνας 2004 σε  Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 25 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. Πλ. Γκαίτε, Ηλιακό Χωριό, Πεύκη (Απόφαση Δ.Σ. Πρακτικό Νo 40/30-12-2013).

Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στη  1 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Σάββατο, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης που είναι:

1. Εκλογή Προεδρείου και Εφορευτικής Επιτροπής

2. Λογοδοσία απερχόμενου Δ.Σ. και απαλλαγή αυτού και της Εξελεγκτικής  Επιτροπής από κάθε ευθύνη.

4. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2014.

3. Διενέργεια αρχαιρεσιών με μυστική ψηφοφορία για την εκλογή νέου

Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Εφιστάται η προσοχή των μελών να είναι παρόντα οπωσδήποτε στην επαναληπτική Γεν. Συνέλευση, που θα γίνει στη  1 Φεβρουαρίου 2014 (εάν δεν έχει απαρτία η Γ.Σ. της 25 Ιανουαρίου 2014).-

 

Share this post