Πρόσκληση μελών σε τακτική γενική συνέλευση

Καλούνται όλα τα μέλη της Α.Ε. «ΑΘΗΝΑ» Μαγκουφάνας 2004 σε  Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στις 14 Μαΐου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 στα γραφεία του συλλόγου μας, που βρίσκονται στο Δημοτικό Γυμναστήριο Πεύκης (Δαβάκη & Καράγιωργα), Πεύκη (Απόφαση Δ.Σ. Πρακτικό Νo 61/22-4-16).

Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 21 Μαΐου 2016, ημέρα Σάββατο, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης που είναι:

1. Εκλογή Προεδρείου και Εφορευτικής Επιτροπής

2. Λογοδοσία απερχόμενου Δ.Σ. και απαλλαγή αυτού και της Εξελεγκτικής  Επιτροπής από κάθε ευθύνη.

3. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016.

4. Διενέργεια αρχαιρεσιών με μυστική ψηφοφορία για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Εφιστάται η προσοχή των μελών να είναι παρόντα οπωσδήποτε στην επαναληπτική Γεν. Συνέλευση, που θα γίνει στις 21 Μαΐου 2016  (εάν δεν έχει απαρτία η Γ.Σ. της 14 Μαΐου 2016).-

Ο Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραμματέας

Γ. Χατζηλιάδης           Στ. Μανταίος

Share this post