Πρόγραμμα προπονήσεων τμημάτων υποδομής βολεϊ

Σας γνωστοποιούμε το πρόγραμμα προπονήσεων των τμημάτων υποδομής στο βόλεϊ, όπως  θα ισχύει  από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020:

Δευτέρα     15 – 16 (α΄και β΄ τμήμα)

Τετάρτη     15 – 16 (α΄και β΄ τμήμα)

Σάββατο 11:30 – 12:30 ( α΄τμήμα) και 12:30 – 13:30 (β΄τμήμα)

Κυριακή 12:30 – 13:30 (β΄τμήμα) και 13:30 – 14:30 (α΄τμήμα)

 

 

Share this post