Εσωτερικός κανονισμός και πειθαρχικός κώδικας

Παραθέτουμε τον ‘ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ’ του σωματείου μας που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 51/27-1-15

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email