Άθληση χωρίς όρια ηλικίας

Η Γ΄ φάση άρσης των περιορισμών στην αθλητική δραστηριότητα ξεκίνησε τη Δευτέρα 1η Ιουνίου2020. Σε αυτή τη φάση επιτρέπεται  η προσέλευση στις οργανωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις αθλητών και αθλουμένων όλων των ηλικιών. Αθλητές/τριες κάτω των 13 ετών οι οποίοι/ες είναι εγγεγραμμένοι/ες σε σωματεία και έχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας, συμπληρώνουν το ιατρικό ιστορικό και προσκομίζουν σχετική ιατρική βεβαίωση ότι είναι κλινικά υγιείς, η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα ιατρού.

Το έντυπο του ιατρικού ιστορικού μπορείτε να βρείτε εδώ

Το έντυπο της ιατρικής βεβαίωσης μπορείτε να βρείτε εδώ

Για αθλούμενους/ες κάτω των 13 ετών, οι οποίοι/ες δεν έχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας, δεν απαιτείται η συμπλήρωση του ιατρικού ιστορικού και η προσκόμιση σχετικής ιατρικής βεβαίωσης. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται η πρόσβαση στην αθλητική εγκατάσταση με την εγγραφή από τον συνοδό των στοιχείων του αθλούμενου στον Κατάλογο Εισερχομένων-Εξερχομένων, που διατηρεί η εγκατάσταση, για ενδεχόμενη ιχνηλάτηση.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που αθλούμενος/η έχει νοσήσει από τη λοίμωξη COVID-19 και επιθυμεί να αθληθεί εντατικά θα πρέπει να εξετάζεται από καρδιολόγο, καθώς ο ιός δύναται να προκαλέσει καρδιακές βλάβες.

Κατόπιν αυτών το σωματείο μας αποφάσισε την έναρξη των προπονήσεων των τμημάτων υποδομής του βόλεϊ τη Δευτέρα 15 Ιουνίου και για τους αθλητές και αθλήτριες κάτω των 13 ετών, με τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις. Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 15:00 μέχρι τις 16:00.

Share this post